Održana Edukacija o vrednovanju u visokoškolskom obrazovanju (14. – 17.1.2020.)

izv. prof. dr. sc. Marija Sablić

U tjednu od 14. do 17. siječnja 2020. godine održana je treća u nizu edukacija u svrhu poboljšanja nastavnog procesa na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tema edukacije bila je Vrednovanje i ocjenjivanje studenata u visokoškolskoj nastavi, a voditeljica izv. prof. dr. sc. Marija Sablić (FFOS).

Edukacija je održana u obliku četiri jednodnevne radionice na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i lokacijskim odsjecima Petrinji i Čakovcu, a sudjelovali su nastavnici UFZG-a.

Edukacijom su ostvareni sljedeći ishodi:

1. Definirati i objasniti vrednovanje i ocjenjivanje
2. Definirati oblike praćenja i vrednovanja
3. Analizirati elemente praćenja i provjeravanja
4. Razraditi kriterije ocjenjivanja
5. Razlikovati vrste vrednovanja
6. Demonstrirati bodovanje i način oblikovanja konačne ocjene
7. Kritički promišljati o vrednovanju i ocjenjivanju

Cjelokupnu fotogaleriju možete pronaći u Galeriji.

Podijeli na društvenim mrežama: