Održana Edukacija nastavnika o kompetencijskom pristupu obrazovanju (siječanj, veljača 2022.)

ZOOM screenshot

Tijekom siječnja i veljače 2022. godine održan je ciklus edukacija nastavnog osoblja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz područja kompetencijskog pristupa obrazovanju. Edukacijama su prisustvovali i nastavnici partnerskih ustanova.

Četiri dana edukacije održala je prof. dr. sc. Milena Ivanuš Grmek, dekanica Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mariboru.

Edukacijom su ostvareni sljedeći ishodi:

  1. Objasniti važnost i korisnost određivanja cilja i očekivanih ishoda učenja kao temeljnih pretpostavki
    nastavnog procesa u kurikulumsko- kompetencijskom pristupu
  2. Razlikovati cilj od očekivanih ishoda učenja
  3. Objasniti važnost taksonomija prilikom definiranja očekivanih ishoda učenja
  4. Odrediti i napisati cilj nastavnog predmeta
  5. Odrediti i napisati učinkovite očekivane ishode učenja za nastavni predmet
  6. Konstruktivno povezati ishode učenja s didaktičkim i dokimološkim metodama u okviru jednog
    nastavnog predmeta

Podijeli na društvenim mrežama: