Održan još jedan ciklus Edukacija o novim medijima i informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji (listopad, studeni, 2020.)

Tijekom listopada i studenog održan je novi ciklus edukacija u svrhu poboljšanja nastavnog procesa na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tema edukacije bila je Novi mediji i informacijsko-komunikacijska tehnologija, a voditelj edukacije bio je dr. sc. Alessandro Soriani (Sveučilište u Bologni).

Edukacija je održana u obliku četiri jednodnevne online radionice za nastavno osoblje Središnjice u Zagrebu te za nastavno osoblje lokacijskih odsjeka u Čakovcu i Petrinji.

Edukacijom su ostvareni sljedeći ishodi:

  1. Identificirati određene ključne koncepte vezane za primjenu IKT-a u pedagoške svrhe.
  2. Spoznati najrelevantniji okvir kompetencija koji se odnosi na digitalne alate i digitalno građanstvo u Europi.
  3. Razumjeti mogućnosti novih medija i IKT-a u edukaciji i online nastavi.
  4. Usvojiti nove spoznaje o IKT alatima kojima se može poticati angažman studenata.

Podijeli na društvenim mrežama: