Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a

O projektu

Korisnik:
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

Ukupna vrijednost:
3.550.324,85 kn

Razdoblje provedbe:
od 22. ožujka 2019.
do 22. ožujka 2022.

Svrha

Imajući u vidu aktualne reformske procese u obrazovanju koji mijenjaju dosadašnju obrazovnu paradigmu, profesionalizacija obrazovanja odgojitelja, učitelja i ravnatelja osiguravanjem kvalitete obrazovnih programa od iznimne je važnosti za poboljšanje kvalitete obrazovnog sustava u cjelini. Stoga je svrha ovog projekta unaprjeđenje kvalitete inicijalnog i cjeloživotnog obrazovanja učitelja, odgojitelja i ravnatelja.

Očekivani
rezultati

Razvijen prijedlog
standarda zanimanja

Učitelj primarnog obrazovanja u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom

Razvijen program
cjeloživotnog obrazovanja

Ravnatelj odgojno-obrazovnih ustanova

Edukacija zaposlenika

Sa svrhom unaprjeđivanja postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja

Edukacija nastavnika

Sa svrhom unaprjeđivanja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju

Unaprijeđeni
studijski programi

Preddiplomski sveučilišni studij
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji traje tri godine i čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova

Diplomski sveučilišni studij
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji traje dvije godine i čijim se završetkom stječe 120 ECTS bodova

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Učiteljski studij koji traje pet godina i čijim se završetkom stječe 300 ECTS bodova

Očekivani rezultati projekta usklađeni su s ključnim strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije. Projekt izravno doprinosi ostvarenju ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.):

Razvojem prijedloga standarda zanimanja za učitelja primarnog obrazovanja inovirat će se studijski program i prilagoditi aktualnim i budućim potrebama škola u skladu s preporukom Europskog vijeća (Council conclusions of 26 November 2009 on the professional development of teachers and school leaders European Council, 2009). Razvoj studijskih programa usklađenih s potrebama suvremenog obrazovanja i standardizacija profesije u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom izravno doprinosi uvažavanju Preporuka Vijeća o Europskom kvalifikacijskom okviru za cjeloživotno učenje od 22. svibnja 2017.

Partneri

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

Sveučilište u Zadru